نمایشگاه کتاب تلاشی برای نشان دادن «این همانی» اوضاع
بازديد : iconدسته: اخبار,ادبیات,یادداشت ها

 

نمایشگاه کتاب تلاشی برای نشان دادن «این همانی» اوضاع

پروانه کاوسی    شماره  ۱۷۴

 

اوضاع امسال هم نمايشگاه کتاب برگزار شد. هم در مصلاي تهران که انگار بيشترين کارکردش تا امروز برگزاري نمايشگاه‌هاي مطبوعاتي و کتاب و گاهي نمايشگاه‌هاي ديگر بوده است و هم در فضاي مجازي اما نمايشگاه کتاب امسال با نمايشگاه‌هاي کتاب در سال‌هاي پيش تر متفاوت بود و اين تفاوت ناشي از رويدادهايي بود که در جامعه اتفاق افتاد و بسياري از شرايط را تغيير داد. اما برگزارکنندگان نمايشگاه همه ي تلاششان بر اين بود که نشان دهند چيزي تغيير نکرده است و همه چيز همان است که سال پيش و سال‌هاي پيشتر بود و تلاش آن‌ها براي نشان دادن «اين هماني»‌ها از سوي بخش بزرگي از جامعه تلاش براي عادي سازي و عادي نماياندن اوضاع تعبير شد.

اوضاع امسال هم نمايشگاه کتاب برگزار شد. هم در مصلاي تهران که انگار بيشترين کارکردش تا امروز برگزاري نمايشگاه‌هاي مطبوعاتي و کتاب و گاهي نمايشگاه‌هاي ديگر بوده است و هم در فضاي مجازي اما نمايشگاه کتاب امسال با نمايشگاه‌هاي کتاب در سال‌هاي پيش تر متفاوت بود و اين تفاوت ناشي از رويدادهايي بود که در جامعه اتفاق افتاد و بسياري از شرايط را تغيير داد. اما برگزارکنندگان نمايشگاه همه ي تلاششان بر اين بود که نشان دهند چيزي تغيير نکرده است و همه چيز همان است که سال پيش و سال‌هاي پيشتر بود و تلاش آن‌ها براي نشان دادن «اين هماني»‌ها از سوي بخش بزرگي از جامعه تلاش براي عادي سازي و عادي نماياندن اوضاع تعبير شد. اما عليرغم همه‌ي تلاش‌هاي عادي سازانه، نمايشگاه کتاب امسال آن نبود که در سال‌هاي پيش بود. از يک سو شماري از ناشران صاحب نام و هر کدام به دلايلي حاضر نشدند در نمايشگاه شرکت کنند. ناشراني که به هر حال اسم و رسمشان ضامن اعتبار و ارزش کتاب‌هايي بود که منتشر مي‌کردند و از جمله دلايل آن‌ها هم سنگيني هزينه شرکت در نماشگاه بود و اين که نمابشگاه کتاب، عملا به کتابفروشي تبديل شده و اين باعث بي رونقي بازار کتابفروشان در بيرون از نمايشگاه مي‌شود و ضرر بيشتر آن‌ها که خود منجر به تعطيلي کتابفروشي‌هاي خياباني و محلي خواهد شد. کما اين که در يکي، دو سال اخير چند کتابفروشي تعطيل شده است و کتابفروشان به کسب و کار ديگري روي آورده‌اند. از طرفي گمان بر اين بود که در شرايط اکنوني مردم حال و حوصله و دل و دماغي براي رفتن به نمايشگاه ندارند اما به رغم همه‌ي اين‌ها متوليان برگزاري نمايشگاه کتاب بر آن بودند که نمايشگاه برگزار شود و شد. هرچند که نقل قول‌ها و ديده‌ها و شنيده‌ها حکايت از کم رونقي نمايشگاه کتاب داشت و اين‌که استقبال هر ساله از آن به عمل نيامد.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY