• افراد آنلاین : 2
  • بازدید امروز : 1230
  • بازدید دیروز : 1291
  • بازدید این هفته : 6747
  • بازدید این ماه : 14026
  • بازدید کل : 2051846
  • ورودی موتورهای جستجو : 16175
  • تعداد کل مطالب : 3208


عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

نسخه الکترونیک ماهنامه ۱۲۴ آزما
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

دانلود آزما ماهنامه ۱۲۴

جزئیات در ادامه مطلب :

فهرست :

حال مطبوعات خوش نیست! باور کنید
نویسنده : اعلم، هوشنگ؛

‏(۲ صفحه – از ۶ تا ۷)

رسانه ها، «شر لازم» یا «خیر» مغفول؟
نویسنده : قاضی زاده، علی اکبر؛

‏(۲ صفحه – از ۸ تا ۹)

طرح اندیشه در تعامل اهل اندیشه با رسانه ها ممکن است؛ گفت و گو با احمد مسجد جامعی
مصاحبه کننده : اعلم، هوشنگ؛ مصاحبه شونده : مسجد جامعی، احمد؛

‏(۳ صفحه – از ۱۰ تا ۱۲)

آقای شهردار! شهر از پشت میز اداره نمی شود
نویسنده : امین، آرش؛

‏(۱ صفحه – از ۱۳ تا ۱۳)

رویداد
‏(۲ صفحه – از ۱۴ تا ۱۵)

جنگ بر سر پانصد تابلو نقاشی؛ آغداش تو را سنه نه!
نویسنده : خورسند، مریم؛

‏(۳ صفحه – از ۱۶ تا ۱۸)

ما به کلیشه ها عادت کرده ایم؛ گفت و گو با دکتر مهری بهفر
مصاحبه کننده : عابد، ندا؛ مصاحبه شونده : بهفر، مهری؛

‏(۷ صفحه – از ۱۹ تا ۲۵)

جستجو در اعماق یک حماسه؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات
نویسنده : پارسی نژاد، ایرج؛

‏(۲ صفحه – از ۲۶ تا ۲۷)

شعر زنان، نگاه به درون یا روزنه ای به سوی جهان
‏(۸ صفحه – از ۲۸ تا ۳۵)

تئاتر شهر، درخت تشنه در مسیر خزان
نویسنده : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۱ صفحه – از ۳۶ تا ۳۶)

فصل گرم در سالن خنک؛ نگاهی به دو نمایش از دو بازیگر سینما
نویسنده : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۱ صفحه – از ۳۷ تا ۳۷)

چرا نقاش ها دیوانه نمی شوند؟گفت و گوی یک رمان نویس با یک فیلمساز مولف
مترجم : نوری، سعید؛ مصاحبه شونده : جوفروی، آلن؛ بوت، فرانسوا؛

‏(۴ صفحه – از ۳۸ تا ۴۱)

… و این نیما، همان نیماست
نویسنده : اسماعیل زاده، حوریه؛

‏(۱ صفحه – از ۴۲ تا ۴۲)

فضای فرهنگی ما بیمار و تهی است؛ گفت و گو با سعید رضوانی و حسن میرعابدینی پیرامون«صد سال دیگر» مجموعه ای از شعرهای منتشر نشده نیما
مصاحبه شونده : رضوانی، سعید؛ میرعابدینی، حسن؛

‏(۳ صفحه – از ۴۳ تا ۴۵)

نیما، آن‌چنان که نیما بود؛ گفت و گو با دکتر مهدی علیایی مقدم
مصاحبه شونده : علیایی مقدم، مهدی؛

‏(۳ صفحه – از ۴۶ تا ۴۸)

جنگ، در نی نی چشم های مهربان زن
نویسنده : وفایی، صادق؛

‏(۱ صفحه – از ۴۹ تا ۴۹)

سرطان خواب
نویسنده : حکیم معانی، محسن؛

‏(۳ صفحه – از ۵۰ تا ۵۲)

دو داستان از بن لوری
نویسنده : لوری، بن؛ مترجم : امرایی، اسداله؛

‏(۳ صفحه – از ۵۳ تا ۵۵)

نگاهی به پوسترهای نوسنت گرا در گرافیک معاصر ایران
نویسنده : اصغری، ساره؛

‏(۲ صفحه – از ۵۶ تا ۵۷)

صدای تق تق عشق روی تکه های فلز؛ نگاهی به آثار فلزی کاوه یاری
نویسنده : یاراحمدی، عباس؛

‏(۲ صفحه – از ۵۸ تا ۵۹)

شعر خودمان
شاعر : اعلم، هوشنگ؛ کوچکی، مجید؛ بهرامی، علیرضا؛ پوررستم، شهرام؛ شیرخدا، الهه؛ احمدی، آرمان؛ ملک زاده، داوود؛ ندائی، پونه؛ حامد، محسن؛ قلی زاده، فرهاد؛

‏(۴ صفحه – از ۶۰ تا ۶۳)

شعر دیگران
مترجم : علیائی مقدم، مهدی؛ شاعر : والری، پل؛ پره ور، ژاک؛

‏(۵ صفحه – از ۶۴ تا ۶۸)

از نگاه بی کران نشانه ها؛ مفهوم نشانه از نگاه چارلز سندرز پرس
نویسنده : مرل، فلوید؛ مترجم : سجودی، فرزان؛


iconادامه مطلب__(Comments are closed.,'kubrick')


Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY