• افراد آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 539
  • بازدید دیروز : 2195
  • بازدید این هفته : 10234
  • بازدید این ماه : 19058
  • بازدید کل : 2057810
  • ورودی موتورهای جستجو : 16210
  • تعداد کل مطالب : 3208


عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳

دانلود آزما ماهنامه ۹۳

جزئیات در ادامه مطلب

 

فهرست نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳

یادداشت نخست: توهم جریان روشنفکری در ایران

‏(۲ صفحه – از ۴ تا ۵)
یادداشت: هستم تا باشیم و بمانیم

نویسنده : عابد، ندا؛

‏(۱ صفحه – از ۶ تا ۶)
چه تلخ می خواند این مرغ در سحرگاهان؛ نگاهی به «نمایش مرغ سحر» کار احمد آسوده و یارانش

گزارشگر : اعلم، هوشنگ؛

‏(۱ صفحه – از ۷ تا ۷)
و حالا یک زن قهرمان داستان سیاه صحنه است

گزارشگر : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۲ صفحه – از ۸ تا ۹)
نگاه: در باب ترجمه، یک برکه و صد قورباغه

نویسنده : گرگانی، گیتا؛

‏(۱ صفحه – از ۱۰ تا ۱۰)
پرونده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر: مهم خوب نوشتن است

مصاحبه شونده : گلستان، لیلی؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۵ صفحه – از ۱۱ تا ۱۵)
نقد ادبی، بیانیه ارزیابی نیست

مصاحبه شونده : پاینده، حسین؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۲ صفحه – از ۱۶ تا ۱۷)
نقد قرائت دیگری ازمتن

مصاحبه شونده : کاشیگر، مدیا؛ مصاحبه کننده : رجایی، پرستو؛

‏(۲ صفحه – از ۱۸ تا ۱۹)
نوشتن با زبان بازار؛ نگاهی به داستان نویسی معاصر

مصاحبه شونده : آرام، احمد؛ مصاحبه کننده : فراهانی، ناهید؛

‏(۴ صفحه – از ۲۰ تا ۲۳)
جای خالی قصه در ادبیات داستانی ایران

مصاحبه شونده : سلیمانی، بلقیس؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۲ صفحه – از ۲۴ تا ۲۵)
مثلثی بدون ضلع سوم

مصاحبه شونده : حکیم معانی، محسن؛ مصاحبه کننده : فراهانی، ناهید؛

‏(۴ صفحه – از ۲۶ تا ۲۹)
عبور از کوره راه های شدن

مصاحبه شونده : مرادی، فرید؛ مصاحبه کننده : سپاسگذار، حوریه؛

‏(۴ صفحه – از ۳۰ تا ۳۳)
نگاه: دلتنگی های من و بابام

ناقد : مفتاحی، محمد؛

‏(۲ صفحه – از ۳۴ تا ۳۵)
حرف هایی از دوردست خاطره ها

مصاحبه شونده : راستکار، فهیمه؛

‏(۴ صفحه – از ۳۶ تا ۳۹)
شعر خودمان

‏(۲ صفحه – از ۴۰ تا ۴۱)
از آفتاب گفتن، در روزگار شب پرگان

‏(۲ صفحه – از ۴۲ تا ۴۳)
شعر دیگران: سرزمین ویران هرز خراب و بی حاصل

نویسنده : کاشانی، حامد؛

‏(۴ صفحه – از ۴۴ تا ۴۷)
روح من به ایران تعلق دارد

مصاحبه شونده : چاکر، اردال؛ مصاحبه کننده : نیک سیرتی، حبیبه؛

‏(۲ صفحه – از ۴۸ تا ۴۹)
داستان خارجی: سپر

نویسنده : بن لوری؛ مترجم : ثابتی پور، علی؛

‏(۲ صفحه – از ۵۰ تا ۵۱)
مردی که پارس کردن را فرا گرفت

معرف : ماریو بندتی؛ مترجم : داوودی، فرشته؛

‏(۱ صفحه – از ۵۲ تا ۵۲)
پیشخوان کتاب

‏(۳ صفحه – از ۵۳ تا ۵۵)
در حوالی صحنه: کندوکاوی در هم کناری عکس و تئاتر

 


iconادامه مطلب__(Comments are closed.,'kubrick')


Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY