خطر تعطیلی کرسی‌های زبان وادبیات فارسی
بازديد : iconدسته: دسته‌بندی نشده

زبان فارسی


معاون زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور وزارت علوم گفت: سازمان برنامه و بودجه به دلیل مشکلات ارزی، اعتبار بخش کرسی های زبان فارسی را اختصاص نداده و این کرسی ها در خطر تعطیلی هستند.

بهادر باقری با بیان اینکه حدود ۲۰۰ کرسی ادبیات فارسی در دانشگاه‌های جهان فعالند که بسیاری از آنها مستقل اند و ارتباط کاری با وزارت علوم ندارند؛ اما ما از ایجاد ارتباط متقابل و سازنده با آنها استقبال می‌کنیم؛ افزود: هم اکنون از ۶۳ کرسی یادشده، توانسته ایم تنها به حدود ۱۶ کرسی استاد اعزام کنیم و اگر بودجه این بخش اختصاص نیابد، همین تعداد هم ممکن است تعطیل شود و شوربختانه باید شاهد خاموش شدن چراغ زبان فارسی در بسیاری از کشورها باشیم.


زبان فارسی در خطر است

زبان مادری زبان روح و فرهنگ انسان است.iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY