نسخه الکترونیک ماهنامه ۱۲۴ آزما
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

دانلود آزما ماهنامه ۱۲۴

جزئیات در ادامه مطلب :

فهرست :

حال مطبوعات خوش نیست! باور کنید
نویسنده : اعلم، هوشنگ؛

‏(۲ صفحه – از ۶ تا ۷)

رسانه ها، «شر لازم» یا «خیر» مغفول؟
نویسنده : قاضی زاده، علی اکبر؛

‏(۲ صفحه – از ۸ تا ۹)

طرح اندیشه در تعامل اهل اندیشه با رسانه ها ممکن است؛ گفت و گو با احمد مسجد جامعی
مصاحبه کننده : اعلم، هوشنگ؛ مصاحبه شونده : مسجد جامعی، احمد؛

‏(۳ صفحه – از ۱۰ تا ۱۲)

آقای شهردار! شهر از پشت میز اداره نمی شود
نویسنده : امین، آرش؛

‏(۱ صفحه – از ۱۳ تا ۱۳)

رویداد
‏(۲ صفحه – از ۱۴ تا ۱۵)

جنگ بر سر پانصد تابلو نقاشی؛ آغداش تو را سنه نه!
نویسنده : خورسند، مریم؛

‏(۳ صفحه – از ۱۶ تا ۱۸)

ما به کلیشه ها عادت کرده ایم؛ گفت و گو با دکتر مهری بهفر
مصاحبه کننده : عابد، ندا؛ مصاحبه شونده : بهفر، مهری؛

‏(۷ صفحه – از ۱۹ تا ۲۵)

جستجو در اعماق یک حماسه؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات
نویسنده : پارسی نژاد، ایرج؛

‏(۲ صفحه – از ۲۶ تا ۲۷)

شعر زنان، نگاه به درون یا روزنه ای به سوی جهان
‏(۸ صفحه – از ۲۸ تا ۳۵)

تئاتر شهر، درخت تشنه در مسیر خزان
نویسنده : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۱ صفحه – از ۳۶ تا ۳۶)

فصل گرم در سالن خنک؛ نگاهی به دو نمایش از دو بازیگر سینما
نویسنده : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۱ صفحه – از ۳۷ تا ۳۷)

چرا نقاش ها دیوانه نمی شوند؟گفت و گوی یک رمان نویس با یک فیلمساز مولف
مترجم : نوری، سعید؛ مصاحبه شونده : جوفروی، آلن؛ بوت، فرانسوا؛

‏(۴ صفحه – از ۳۸ تا ۴۱)

… و این نیما، همان نیماست
نویسنده : اسماعیل زاده، حوریه؛

‏(۱ صفحه – از ۴۲ تا ۴۲)

فضای فرهنگی ما بیمار و تهی است؛ گفت و گو با سعید رضوانی و حسن میرعابدینی پیرامون«صد سال دیگر» مجموعه ای از شعرهای منتشر نشده نیما
مصاحبه شونده : رضوانی، سعید؛ میرعابدینی، حسن؛

‏(۳ صفحه – از ۴۳ تا ۴۵)

نیما، آن‌چنان که نیما بود؛ گفت و گو با دکتر مهدی علیایی مقدم
مصاحبه شونده : علیایی مقدم، مهدی؛

‏(۳ صفحه – از ۴۶ تا ۴۸)

جنگ، در نی نی چشم های مهربان زن
نویسنده : وفایی، صادق؛

‏(۱ صفحه – از ۴۹ تا ۴۹)

سرطان خواب
نویسنده : حکیم معانی، محسن؛

‏(۳ صفحه – از ۵۰ تا ۵۲)

دو داستان از بن لوری
نویسنده : لوری، بن؛ مترجم : امرایی، اسداله؛

‏(۳ صفحه – از ۵۳ تا ۵۵)

نگاهی به پوسترهای نوسنت گرا در گرافیک معاصر ایران
نویسنده : اصغری، ساره؛

‏(۲ صفحه – از ۵۶ تا ۵۷)

صدای تق تق عشق روی تکه های فلز؛ نگاهی به آثار فلزی کاوه یاری
نویسنده : یاراحمدی، عباس؛

‏(۲ صفحه – از ۵۸ تا ۵۹)

شعر خودمان
شاعر : اعلم، هوشنگ؛ کوچکی، مجید؛ بهرامی، علیرضا؛ پوررستم، شهرام؛ شیرخدا، الهه؛ احمدی، آرمان؛ ملک زاده، داوود؛ ندائی، پونه؛ حامد، محسن؛ قلی زاده، فرهاد؛

‏(۴ صفحه – از ۶۰ تا ۶۳)

شعر دیگران
مترجم : علیائی مقدم، مهدی؛ شاعر : والری، پل؛ پره ور، ژاک؛

‏(۵ صفحه – از ۶۴ تا ۶۸)

از نگاه بی کران نشانه ها؛ مفهوم نشانه از نگاه چارلز سندرز پرس
نویسنده : مرل، فلوید؛ مترجم : سجودی، فرزان؛


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY