نسخه الکترونیک ماهنامه ۹۹ آزما
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک ماهنامه ۹۹ آزما

دانلود آزما ماهنامه ۹۹

نسخه الکترونیک ماهنامه آزما شماره ۹۹

 

فهرست نسخه الکترونیک ماهنامه ۹۹ آزما

یادداشت نخست: آزادی بیان، محدودیت ها و خط قرمزها

نویسنده : اعلم، هوشنگ؛


رویداد


نگاه: درباره ی لسینگ گفتند، اما پس از مرگش دنیا بدون او چیزی کم دارد

معرف : نایل الکساندر؛ مترجم : خاکسار، همایون؛


برنده ی نوبل از نگاه ویراستارش / ویراستار آلیس مونرو

نویسنده : دیوراتریسمن؛ مترجم : خاکسار، همایون؛


بوکرمن ۲۰۱۳ جایزه ای، برای داستان های یک خطی

نویسنده : اریکا یوسفسون؛ مترجم : تابش نیا، علی؛


رکوردهای یک ۲۸ ساله ی چموش

مصاحبه شونده : الینور کاتن؛ مصاحبه کننده : کی براکوچران؛


الینور کاتن دختری با یک بغل جایزه

مترجم : فرهنگ، مستانه؛


نقد تئوریک، گرفتار در افسون نام ها

مصاحبه شونده : یاوری، حورا؛ مصاحبه کننده : اعلم، هوشنگ؛


پرونده: بازخوانی یک دوره، هنر و ادبیات، زیرسایه ی سانسور چپ: کار هنر، بازآفرینی واقعیت است نه بازنمایی آن

مصاحبه شونده : پارسی نژاد، ایرج؛ مصاحبه کننده : شرافتی، مریم؛


آن سال ها و حال و هوای نشر کتاب

نویسنده : رئیسی دانا، علیرضا؛


آزادی بیان و کرامت انسانی

سخنران : جعفری، محمد تقی؛


خوسانسوری، بدتر از سانسور دولتی است

مصاحبه شونده : فکوهی، ناصر؛ مصاحبه کننده : عابد، ندا؛


سانسور غیر رسمی، خطرناک تر از سانسور دولتی

مصاحبه شونده : صادقی، قطب الدین؛ مصاحبه کننده : عرفی نژاد، شقایق؛


از سوسیالیسم دموکراسی تا استالینیسم

مصاحبه شونده : عابدی، کامیار؛ مصاحبه کننده : عابد، ندا؛


زندگی در جهان ممنوعیت ها

مصاحبه شونده : کاشیگر، مدیا؛ مصاحبه کننده : عرفی نژاد، شقایق؛


هنرمند در دنیای شایدهاست، نه بایدها

مصاحبه شونده : امامی، غلامرضا؛


شعر خودمان: چند شعر چاپ نشده از جواد مجابی

شاعر : مجابی، جواد؛


شعر دیگران: شفق های کم سو

شاعر : لائورانو آلبان؛


یادنامه صد سالگی کامو: کامو، مدافع راستین شرافت انسانی

مترجم : شرافتی، مریم؛


چه قدر باشکوه است غرق شدن در حقیقت


آلبرکامو به رنه شار


رنه شار به آلبرکامو

 

آلبرکامو به رنه شار

رنه شار به آلبرکامو


ساتر و کامو، دو اندیشه در برابر خشونت


اندیشه روزنه ای دیگر، افق های دیگر

نویسنده : اعلم، هوشنگ؛


نگاهی به فلسفه ی بدبینی و جبرگرایی در تراژدی های توماس هاردی/ چرا اتفاقات ناگوار در زندگی روی میدهد؟

نویسنده : رحیمی، سمانه؛


غریبه ای به نام «من» / تحلیلی لاکانی از داستان کوتاه کلاف سر در گم اثر بهرام صادقی

معرف : خلیلی، شیوا؛


بازخوانی، عبور از هزارتوی دگماتیسم

نویسنده : پیرحیاتی، محمد؛


تولید شعر و بدلی جات در فصل اکنون

نویسنده : خورسند، مریم؛


هنر، نیاز جامعه برای شکوفایی

نویسنده : مرادی، علی رضا؛


روزگار غریب هنر و هنرنمایان!

نویسنده : پوریاب، هوشنگ؛


شیرینی های خامه ای

نویسنده : اسمعیلیان، سودابه؛


کرمی درون سیب

نویسنده : جان چیور؛ مترجم : خاکسار، همایون؛

مسیر

نویسنده : بن لوری؛ مترجم : ثابتی پور، علی؛


مورچه های بور

نویسنده : قاضی، ابوالفضل؛


در حوالی صحنه: وضع همین است هست!

گزارشگر : عرفی نژاد، شقایق؛


پاتریس شرو، پرواز در ریزش آبشار / وقتی منتظر ایده ای باشید هیچ چیز سراغ شما نمی آید. مثل عشق می ماند، اگر دنبالش بدوید از شما فرار می کند.

مترجم : آل آقا، مریم؛


عاشورا، شکوه عشق به روایتی دیگر

مصاحبه شونده : معینی، محسن؛ مصاحبه کننده : آل آقا، مریم؛


پیشخوان کتاب


خوانش یک تصویر: واکاوی واقعیت از دریچه ی دوربین


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY