گزارش روز اول جشنواره کن / افتتاحيهء كن ٢٠١٧
بازديد : iconدسته: گزارش

افتتاحيهء كن ٢٠١٧
گزارش روز اول
اشباح اسماعيل (آرنو دپلشن)
فيلم دربارهء كابوسهاي كارگردانيست كه زن گم كردهء خود را بعد از بيست سال بازمي يابد اما موضوع در ميان خرده داستانهايي كه اطراف اين داستان اصلي را گرفته اند گم ميشود. برادر كارگردان يك ديپلمات است كه به شهر دوشنبه رفته و آنجا عاشق شده! حالا كارگردان دارد قصهء او را ميسازد. خود كارگردان وارد يك رابطهء نيم بند با زني شده كه مردان زن دار را غر ميزند و حالا با پيدايي زن اولش از ناكجا دچار چالشي دوباره ميشود. فيلم تدويني شتابزده دارد كه ابداً به شتاب قصه منجر نميشود و ميان سبكهاي مختلف روايي در نوسان است كه البته براي كن ٢٠ دقيقه هم از نسخه اصلي كوتاهتر شده و البته همچنان طولاني و آشفته است.

بي عشق ( زوگويانيتسف)
فيلم به روابط يك خانوادهء فروپاشيده و تاثير آن بر فرزند خانواده ميپردازد. فيلم با ريتم خوبي پيش ميرود و آرام آرام روابط بيرون از خانواده را در زندگي پدر و مادر كه زندگيهاي موازي ديگري را هم دنبال مي كنند فاش مي كند. اگر در ايران انقلاب نشده بود الان سينماي ايران هم ميتوانست صاحب چنين فيلمهايي دربارهء نظام خانواده باشد.

امسال جشنوارهء كن در واكنش به ترورهاي داعش تدابير امنيتي پيچيده اي شبيه چك پوينتهاي فرودگاهها در نظر گرفته كه موجب تاخير در زمان نمايش فيلمها و انتظار طولاني خبرنگاران براي ورود به سالن شده كه اگر ادامه پيدا كند فرسايشي خواهد بود.
سعيد نوري


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY