گزارش روز هشتم كن ٢٠١٧
بازديد : iconدسته: گزارش

كري گرانت شدن ( مارك كيدل)
يك بخش از كن كه به فيلمهاي كلاسيك و مستند ميپردازد هر ساله تعدادي فيلم مستند هم نشان ميدهد كه پرترهء كري گرانت از آنجمله است. متاسفانه فرمول هميشگي اين فيلمها مصاحبه با اطرافيان و استفاده از آرشيو فيلمهاي شخص است. اينجا فيلمساز تلاش كرده يك واقعه از زندگي او كه استفاده از نوعي درمان روانكاوانه با استفاده از مخدر ال اس دي بوده را بگيرد و تمام زندگي او را باين ترتيب شخم بزند: پنج ازدواج شكست خورده، شصت فيلم سينمايي و همكاري با لئومك كاري در فيلمهاي كمدي، هيچكاك در فيلمهايي كه مردان به زنان اعتماد كامل ندارند و هاوارد هاكس كه جنبهء جدي شخصيت او را كشف كرده است. او در هفتادسالگي بچه دار شده و بخاطر او بازيگري را كنار ميگذارد. جسدش سوزانده شده و خاكسترش بر دريا و اطراف خانه اش برباد داده شده. فيلم مكرراً از حالت سايكودليك خلسه آور ال اس دي در تغيير مرحله به مرحلهء زندگي گرانت استفاده مي كند تا به زندگي او فراز و فرود بدهد.

فريب خورده ( سوفيا كوپولا)
يك فيلم امپرسيونيستي با نورپردازي درخشان سايه روشنهاي خورشيدي كه در فاصلهء طلوع آفتاب تا نُه صبح فيلمبرداري شده از ماجرايي كه در همان سالهاي امپرسيونيسم (١٨٦٤) اتفاق مي افتد. يك سرباز شمالي جنگهاي انفصال آمريكا با يك پاي آسيب ديده توسط دخترجواني كه با شش زن و دختر جنوبي ديگر در يك مدرسه قرنطينه اند پيدا ميشود و براي درمان به مدرسه برده ميشود. همهء اين زنان و دختران به مرد و نگهداري از او علاقمند ميشوند و دعاي هر وعده يا كلاس يادگيري زبان فرانسه را به بهانه هايي ترك ميكنند كه از مصاحبت مرد برخوردار شوند. اما اين موقعيت بلافاصله لو ميرود و در يك درگيري مرد از پله هاي بيشمار طبقات پرت ميشود و سردستهء زنها پاي او را به بهانهء خونريزي قطع ميكند. اعتراض مرد و مقاومت در برابر اين زنان آنها را واميدارد او را مسموم كنند. فيلم بازسازي نسخهء ديگريست كه در دههء هفتاد ساخته شده بوده و عليرغم ساخت موفق و هنرپيشه هاي معروف شاهكار نيست.

زن نازنين (سرگئي لوزنيتسا)

يك فيلم طولاني پر از حاشيه و خرده پيرنگ براي نمايش حال و هواي اجتماعي – سياسي روسيه و پيچيدگيهاي اقدام به عملگرايي در يك جامعهء متوقف در قوانين دست و پاگير. زني كه بسته اي خوراكي را براي شوهرش به زندان فرستاده آن را بازپس ميگيرد و براي رساندن آن به دست خودش راه مي افتد و در سفري طولاني خود را به زندان ميرساند اما همسرش كه بدليل امور امنيتي به زندان افتاده ممنوع الملاقات است و اساساً كسي نميداند كجا نگه داري ميشود. كوششهاي زن به جايي نميرسد الا در خوابي طولاني كه در ميانهء فيلم تا پايان آن قرارگرفته شرايط ملاقات او با همسرش انگار فراهم ميشود اما از آنجاييكه خواب منطق خودش را دارد او به دنيايي ابزورد ورود كرده سخنرانيهاي كوتاه همهء كساني را كه در بيداري ديده در يك گردهمايي ميبيندو ميشنود و نهايتاً وقتي سوار ماشين ميشود كه به ديدار همسرش برود همهء ماموران در راه به او تجاوز مي كنند. زن از خواب بيدار ميشود و همان راهي را پي ميگيرد كه در خواب ديده…. فيلم نياز به تدوين مجدد و كوتاه كردن بسياري از نماها دارد كه بعد از خروج سوژه از كادر يا قبل از ورودش بيش از پنج تا ده ثانيه ميماند بي آنكه هيچ كاركردي داشته باشد و صد البته اگر در ايران ساخته شده بود متهم به سياهنمايي. در اين كه اكثر انتخابهاي كن خصوصاً در بخش نوعي نگاه به شرايط سياسي اجتماعي كشورها توجه دارد شك نيست.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY