گزارش روز چهارم جشنواره کن ۲۰۱۷
بازديد : iconدسته: گزارش

گزارش روز چهارم كن ٢٠١٧

سوار (كلوئه ژائو)
يك فيلم از فرهنگي كهنه ( نسبت به قدمت آمريكا) كه هدف اصلي زندگي و احساس موفقيت را در سواري اسبها و بوفالوهاي وحشي ميداند با ديدگاهي عاطفي نسبت به پسر جواني كه يكبار در اين مسابقات زمين خورده و جمجمه اش شكسته و حالا ديگر امكان شركت در اين مسابقات را ندارد. بار ديگر روياي آمريكايي مورد سئوال قرار ميگيرد و اينكه همهء موفقيت در چيزي نيست كه والدين به عنوان موفقيت تعريف كرده اند بلكه در اميد به راههاي نرفته است. اين پسر جوان در پي رام كردن اسبهاي سركش و آموزش سواري اسبهاي وحشي به دوستان و همقطارانش راه خود را پي مي گيرد و ميپذيرد كه فرصت قهرماني از دستش رفته اما زندگي تمام نشده.

تهران- تابو (علي سوزنده)
يك فيلم موهن نسبت به شرايط اجتماعي ايران كه در آن زنها يا فاحشه اند يا بكارت باخته يا گرفتار تهمت ناخواستهء مردان و دولتمردان و ظاهراً هيچ گريزي جز كوتاه آمدن و فاحشگي و فرار و خودكشي در ايران نيست. فيلم سرشار از فحش خواهر و مادر و بد و بيراه مردم به يكديگر است و با تكنيك روتوسكوپي بعد از فيلم گرفتن از هنرپيشه هاي واقعي به انيميشن تبديل شده است كه در عين ناباوري اين ابتذال همه جانبه فرانسويها را خوش آمده.

عصر روز شنبه ٢٠ ماه مي، بزرگمرد سينماي آمريكا، كلينت ايستوود به سالن دوبوسي كن آمد تا با علاقمندانش به تماشاي فيلم نابخشوده بنشيند. او گفت كه بعد از نابخشوده ديگر فيلمنامهء وسترن خوبي به دستش نرسيده و آرزومندست بتواند در آينده وسترن ديگري بسازد.

مهيب ( اعجوبه) ( ميشل هازاناويسوس)
آن ويازمسكي (همسر دوم ژان لوك گدار) كتابي دربارهء خاطرات زندگي مشترك خود با گدار نوشته كه شده زمينهء اقتباس سينمايي فيلم اعجوبه كه به سالهاي ٦٧-٦٩ زندگي هنري و عاطفي اين نابغهء عالم سينما ميپردازد. فيلم سرشار از ارجاعات سينمايي گدار است چه از نظر تصويري چه كلامي. دكورها بسيار شبيه فيلم ” چيني” او هستند و دكوپاژ در عالم قراردادي فيلمهاي پيش از ١٩٦٨ او. علاقمندان موج نوي سينماي فرانسه لذت فراواني از تماشاي اين فيلم خواهند برد گرچه ديدگاه زنانه اي كه در روايت فيلم وجود دارد گدار را موجودي حسود، خودشيفته و شكاك هم نشان ميدهد كه البته دور است از آنچه رسانه هاي تصويري از زندگي او در آن سالها ثبت كرده اند.

سعيد نوري


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY