نگاهی به یک رمان موراکامی دیوارهای نامطمئن یک شهر

نگاهی به یک رمان

موراکامی دیوارهای نامطمئن یک شهر

نویسنده: جانی والفیز            مترجم: ونداد سلطانی

(شماره ۱۷۵)

شايد از دوندهي ماراتني که تا ۳۳ سالگي هنوز دويدن را آغاز نکرده و در نخستين اولتراماراتن خود، در يک مسابقهي صد کيلومتري در اطراف درياچه ساروما در هوکايدو ژاپن شرکت ميکند، بايد جهاني اين چنين را نيز در داستاننويسي انتظار داشت؛ جهاني که در آن غرق ميشويد، آهسته ميدويد، گاهي خسته ميشويد و در نهايت به آرامش ميرسيد. «هاروکي موراکامي» که مخاطب ايراني او را با آثاري چون، «شکار گوسفند وحشي»، «سوکورو تازاکي بيرنگ و سالهاي زيارتش»، «ديدن دختر صد درصد دلخواه در صبح زيباي ماه آوريل»، «نفر هفتم»، «از دو که حرف ميزنم از چه حرف ميزنم»، «IQ 84» و… ميشناسد؛ در ماه آوريل ۲۰۲۳ ميلادي، آخرين اثر خود را نيز در کشور ژاپن، منتشر کرده و با استقبال مخاطبان نيز روبرو شده است. دربارهي اين کتاب که بلندترين رمان موراکامي نيز محسوب ميشود، بخوانيم.


iconادامه مطلب

مسئولیت و اعتراض در ادبیات

مسئولیت و اعتراض در ادبیات

نویسنده: ریچ فاکس        ترجمه: پژمان سلطانی

(شماره ۱۷۱)

 

در نيمهي دوم قرن بيستم و پس از پايان جنگ جهاني دوم، اروپا به طرز ناخوشايند و به تعبيري، وحشيانه، تغيير شکل يافت. سرچشمهي اين وضعيت، گفتمان بياعتمادي نظامي و موضعگيري سياسي بين ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروي، حاکميت کمونيستي تهاجمي در کشورهايي مانند چکسلواکي و تضاد فزاينده بين دولت و مخالفان آن در ايتاليا بود. اين نابسامانيها منجر به گفتگوهاي پيچيده، سرکوب، آزادي، حقوق بشر و فرهنگ شد. در آن شرايط خاص، نويسندگاني مانند «ايتالو کالوينو»، «ولاديمير ناباکوف» و «بوهوميل هرابال»، آثاري را خلق کردند که نه تنها سرکوب سياسي مشهود در ملتهاي خود و در سطح جهان را برجسته کرده و بازتاب دادند، بلکه گفتمان پستمدرن را نيز در اين حوزه برانگيختند. آنچه در پي ميخوانيد؛ نگاهي است به آثار اين سه نويسنده در آن برهه تاريخي خاص و پرداختن به مفهوم سرکوب، آزادي و فرهنگ در آثار همان دورهي آنها.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY