اطلس کاروانسراهای استان خراسان جنوبی منتشر شد
بازديد : iconدسته: اخبار

کتاب «اطلس کاروانسراهای استان خراسان جنوبی» به قلم محمد رضا رکنی و به همت پژوهشکده باستان شناسی توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.

ایرنا: کتاب «اطلس کاروانسراهای استان خراسان جنوبی بر اساس سیستم سنجش از راه دور» در ۴ بخش براساس سیستم سنجش از دور به بررسی جغرافیای طبیعی، کاروانسراها و جانمایی کاروانسراهای استان خراسان جنوبی بر روی اطلس جغرافیای ایران پرداخته است.
این کتاب گام نخست، در پژوهش های باستان شناختی کاروانسراهای ایران است که امید می رود در یک برنامه منظم و هماهنگ به اجرا درآمده و نتایج تکمیلی آن هر بار منتشر شوند.
آنچه که در این مجموعه  آورده شده، اطلس رقومی شده از پراکندگی کاروانسرا ها دراستان خراسان جنوبی  است که بر پایه تقسیمات سیاسی، جغرافیای طبیعی، لنداسکیپ و همپوشانی بر روی تصاویر ماهواره و هوایی مکان یابی شده اند.
گفتنی است، وجود نقشه های دقیق براساس موقعیت مکانی GPS و نمودارهای اقلیمی همراه با نقشه ناهواری های موجود یکی از نکات حائز اهمیت موجود در کتاب یاد شده است که می تواند سند خوبی برای پژوهش های آتی در این حوزه باشد.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY