به کجا چنین شتابان
بازديد : iconدسته: یادداشت ها

نفرین زده‌ایم! نفرین شده‌ایم. نفرین سیاه زندگیمان را جهنم کرده است.
روزی نیست که بغض نکنیم. هفته‌ای نیست که اشک نریزیم و جگرمان نسوزد و آرزوی مرگ نکنیم.

نفرین زده‌ایم! نفرین شده‌ایم. نفرین سیاه زندگیمان را جهنم کرده است.
روزی نیست که بغش نکنیم. هفته‌ای نیست که اشک نریزیم و جگرمان نسوزد و آرزوی مرگ نکنیم.


هر روز یک خبر تلخ، خبرهای تلخ و جگرسوز و امروز خبر مرگ فاجعه‌آمیز دو همکار، دو خبرنگار مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی و مصدوم شدن همکارانی دیگر در حادثه واژگونی یک اتوبوس. یک ارابه مرگ. به کجا پناه ببریم از این نفرین سیاه از زیر سایه فاجعه، به کجا؟ سرمان را به کدام دیوار بکوبیم که سری دیگر خونین‌اش نکرده باشد.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY