نسخه الکترونیک ماهنامه ادبی آزما شماره ۹۴
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک ماهنامه ادبی آزما شماره ۹۴ را در اینجا مشاهده و دریافت کنید

جزئیات در ادامه مطلب

فهرست نسخه الکترونیک ماهنامه ادبی آزما شماره ۹۴

 

یادداشت نخست: تاریخ به شهادت تاریخ

نویسنده : اعلم، هوشنگ؛

‏(۲ صفحه – از ۴ تا ۵)
یادداشت: رفتارشناسی جماعت اهل کتاب

نویسنده : پوررباب، عباس؛

‏(۱ صفحه – از ۶ تا ۶)
پرونده: ترجمه، دیرین ترین تلاش انسان برای شناخت: فراز و فرود ترجمه در تاریخ ایران

مصاحبه شونده : عابد، ندا؛

‏(۴ صفحه – از ۷ تا ۱۰)
وقتی ترجمه نبود

مصاحبه شونده : گرگانی، گیتا؛

‏(۱ صفحه – از ۱۱ تا ۱۱)
ما جنگ را باخته ایم

مصاحبه شونده : هارولد بلوم؛ مترجم : امامی، کریم؛

‏(۲ صفحه – از ۱۲ تا ۱۳)
کاری را ترجمه می کنم که دوست بدارم؛ با گلی امامی، حرف هایی درباره ترجمه و ادبیات

مصاحبه شونده : امامی، گلی؛ مصاحبه کننده : عابد، ندا؛

‏(۶ صفحه – از ۱۴ تا ۱۹)
پایه آگاهی اخلاق است

مصاحبه شونده : دیهیمی، خشایار؛ مصاحبه کننده : اعلم، هوشنگ؛

‏(۶ صفحه – از ۲۰ تا ۲۵)
از کار دل تا گذران زندگی

مصاحبه شونده : دقیقی، مژده؛ مصاحبه کننده : سپاسگزار، حوریه؛

‏(۴ صفحه – از ۲۶ تا ۲۹)
وفاداری به متن یعنی چه؟

مصاحبه شونده : خاکسار، پیمان؛ مصاحبه کننده : حق شنو، فرخنده؛

‏(۲ صفحه – از ۳۰ تا ۳۱)
ترجمه شعر، ممکن یا ناممکن؟

مصاحبه شونده : نظیری، فواد؛

‏(۲ صفحه – از ۳۲ تا ۳۳)
جهان نمایشنامه نویسان پیچیده است

مصاحبه شونده : زاهدی، فریندخت؛ مصاحبه کننده : صفالو، سارا؛

‏(۴ صفحه – از ۳۴ تا ۳۷)
با دسته کورها طرف نیستیم

مصاحبه شونده : امرایی، اسدالله؛ مصاحبه کننده : پوررباب، عباس؛

‏(۴ صفحه – از ۳۸ تا ۴۱)
کپی رایت، کپی لغات و حقوقی که نادیده می ماند

نویسنده : ملک مرزبان، مهسا؛

‏(۲ صفحه – از ۴۲ تا ۴۳)
سنگینی سایه اعلام و اسماء بر ترجمه متون اساطیری

نویسنده : فضایلی، سودابه؛

‏(۶ صفحه – از ۴۴ تا ۴۹)
اگر نمی نوشتم احتمالا می مردم

مصاحبه شونده : بن لوری؛ مصاحبه کننده : ثابتی پور، علی؛

‏(۱ صفحه – از ۵۰ تا ۵۰)
دختری در طوفان

نویسنده : بن لوری؛ مترجم : ثابتی پور، علی؛

‏(۱ صفحه – از ۵۱ تا ۵۱)
روزی عالی برای کانگوروها

نویسنده : هاروکی موراکامی؛ مترجم : عبدالله پور، فرزانه؛

‏(۲ صفحه – از ۵۲ تا ۵۳)
شعر خودمان

‏(۲ صفحه – از ۵۴ تا ۵۵)
شعر دیگران؛ ژاک پره ور شاعر زندگی

‏(۲ صفحه – از ۵۶ تا ۵۷)
نگاه: این جا کسی حرف نمی زند

مصاحبه شونده : تابش نیا، علی؛ مصاحبه کننده : عبدی، یسنا؛

‏(۲ صفحه – از ۵۸ تا ۵۹)
رویداد

‏(۲ صفحه – از ۶۰ تا ۶۱)
پیشخوان کتاب: … و حالا ادبیات چین در بازار کتاب

‏(۱ صفحه – از ۶۲ تا ۶۲)
پیشخوان کتاب

 

 


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY