گزارش روز دوم جشنواره کن ۲۰۱۷
بازديد : iconدسته: گزارش

گزارش روز دوم كن ٢٠١٧

Wonderstrurck (تاد هينز)
نام فيلم به يك كتابفروشي در نيويورك اشاره دارد كه هويت پسربچه اي دوازده ساله در گرو شناخت كسانيست كه به آن رفت و آمد مي كنند. او كه در يك منطقهء شهرستاني گرگ خيز آمريكا زندگي مي كند براي پيدا كردن و شناخت پدر ناشناس خود به نيويورك ميرود اما اين داستان با داستان زندگي مادربزرگ پدري اش كه كر و لالست و او نيز براي پيدا كردن مادرش پنجاه سال پيش از اين به نيويورك سفر كرده موازي روايت ميشود. قصهء فيلم بسيار بيمنطق است و نماهاي عبوري فراوان كه بخصوص در بخش زندگي مادربزرگ مصنوعيست فيلم را طولاني كرده طوري كه به راحتي ميتوان آن را به دو فيلم كوتاه كه در دل هم مونتاژ شده اند فروكاست. مشكل اصلي فيلم ضعف منطق فيلمنامه است چرا كه مسالهء اين بچه به مسالهء تماشاگر تبديل نميشود و فرار از منزل در هر دو مورد منجر به رشد يا تحول يا تغيير شرايط مونوتن قصه نميشود و راهي براي جمع كردن و بستن داستان دركار نيست.

وسترن (والسكا گريزباخ)
يك فيلم كشدار دربارهء زندگي سرگردان يك كارگر ميانسال آلماني كه براي كار همراه چندتن از همسن و سالان خود به گرجستان ميرود و با قشر كارگر آنجا آشنا ميشود. آنها او را در ميان خود ميپذيرند. نشان دادن زندگي روزمرهء بي فراز و فرود اين جماعت كه سنگ چيني براي ديوار باغها و كار روي بولدوزر تفاوت فرهنگ ظاهري كار آنهاست دغدغهء اصلي اين فيلم مستندنماست كه كشش دو ساعت ندارد.

گروهبان خبيث ( ورنر هرتزوگ)
يك فيلم پليسي جذاب با بازي درخشان نيكلاس كيج كه در رفتار و ژستهاي فيزيكي خود با كت شلواري چندين سايز بزرگتر از اندامش و شانه هايي كه حالت گوژپشتي نگونبخت را تداعي مي كند و يك موسيقي بيانگر، درغلتيدن پليس آمريكايي براي دفاع از قانون و همزمان گريز از آن و خفتگيري شهروندان نئورلئان را با طنزي تلخ به تصوير مي كشد تا بيهودگي ذهنيت روياي آمريكايي را در فيلم حاكم كند. ورنر هرتزوگ بعد از نمايش اين فيلم در يك گفتگوي مفصل دربارهء ديدگاهها و خاطراتش سخن گفت:
– بايد به فرهنگ كشورمان وفادار باشيم نه لزوماً به زمانه اي كه در آن زندگي مي كنيم.
– وحشي باشيد! براي انجام امور غيرممكن فقط با جنون ميتوان از موانع رد شد.
– گرفتار شدن به دست قانون و جلوگيري از كار كردن ما اعتبار ماست نه سرشكستگي ما!
– هيچوقت روي پروژهء سختي كه نميتوانيد براي ساختش پول پيدا كنيد وقت تلف نكنيد. من يك پروژه را ١٥ سال پيش رها كردم و بجاي آن ٢٨ فيلم تا امروز ساخته ام.
– تنها با يك خبر فاجعه بار ميتوانيد به شايعات پشت سرتان خاتمه دهيد.
كل صحبتهايش را ضبط كردم كه بعداً پياده شوند و به چاپ برسند.

باربارا ( متيو آمارليك)
فيلم به شيوه اي مستند به زندگي باربارا برودي خواننده – هنرپيشهء فرانسوي ميپردازد. جذابيت فيلم در نمايش زندگي اين خواننده كه قرارست فيلمي از زندگي او بازسازي شود در عدم رعايت ترتيب زماني وقايع فيلم است. فيلمساز به همان روشي كه در برنامه ريزي فيلمبرداري رج ميزنيم فيلم اصلي خود را چيده است. اين فيلم افتتاحيهء بخش نوعي نگاه است و كارگردان آن بازيگر فيلم دوپلشن هم هست.

سعيد نوري


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY