کورسویی شاید به امید فردا
بازديد : iconدسته: یادداشت ها

یادداشت، ندا عابد، مدیرمسول: هر سال دي ماه که مي رسد شوري، شوقي، حسي که هنوز هم پس از ۲۲ سال نمي دانم چه نامي دارد دلم را پر مي کند. مثل همان روز اول که چشمم به بسته هاي مجله افتاد گوشه ي محوطه ي چاپخانه ايران چاپ با آن جلد سياه و لوگوي زرد رنگ.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY