مجموعه‌شعر جدید کزازی منتشر شد
بازديد : iconدسته: اخبار,شعر و داستان

مجموعه‌شعر «بر آستانِ آسمان» سروده میرجلال‌الدین کزازی توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شد.

مهر: مجموعه‌شعر «بر آستانِ آسمان» سروده میرجلال‌الدین کزازی به‌تازگی توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شده است. «خردنامه خرّمی» شامل شرح شاهنامه فردوسی و «در سایه آفتاب» شامل جستارهای ادبی این‌نویسنده، دو کتاب دیگری هستند که نشر گویا به‌تازگی از کزازی منتشر کرده است.

این‌کتاب سروده‌های سال ۹۷ این‌پژوهشگر و شاعر را در بر می‌گیرد که به‌عنوان هفتمین دفتر شعرش چاپ می‌شود. البته او این‌توضیح را ارائه کرده که بنا بود هشتمین دفتر شعرش با این‌نام چاپ شود ولی چون هفتمین دفتر با نام «در این خم چرخ» شامل سروده‌های سال ۹۶ او هنوز از چاپ بیرون نیامده، این‌کتاب با نام «بر آستان آسمان» چاپ شد.

کزازی درباره کتاب پیش رو می‌گوید: «بر آستان آسمان» تا آنجا که من می‌دانم، گونه یا کالبدی نوآیین و بی‌پیشینه در سخن گراسنگ و دیرباز پارسی، دیده می‌آید که می‌توانم آن را چارانه‌ها، یا چارگانه‌های به‌هم‌پیوسته نامید. در این‌کالبد یا گونه، چندین چارانه یا رباعی، نیز چارگانه یا سروده‌هایی در دو بیت و در پیوسته در آهنگ و وزنی دیگر، گِردکرد یا مجموعه‌ای را پدید می‌آورند. هرکدام از آن‌ها به‌تنهایی و گسسته از چارانه‌ها و چارگانه‌های دیگر، سروده‌ای است بَوَنْده و بآیین که در خود، آغاز گرفته است و در خود نیز، پایان پذیرفته است؛ به‌گونه‌ای که آن را جداگانه و بیرون از آن گِردکرد، سروده‌ای بساز و بی‌نیاز از سروده‌ دیگر می‌توان دانست.

عناوین اشعاری که در این‌کتاب چاپ شده‌اند، به این‌ترتیب است:

بهارِ روزگاران، راز و تراز بهار، بنگر بر آسمان، زروان و بهار، اورمزدِ مرد، فروردین، چامه و چمانه بهار، گلگشت در بهشت، بهارِ اندوهبار، گل افشان، اسفندانه، اسفند ورجاوند، در دریغ مادر، جهانی از مهر در خاک، بهمن و بهار، مه و شه، بزمِ بهینه بخت، منِ دشمن، رهام و آرزو، هور در آبریز، چکامه دی، تازش و نازشِ دی، بازی بس!،‌ طاق آسمانی، طاق تاریخ، کَس و خَس، بختیاریِ بُز، زایش زروان، آذر جان‌افروز، جان‌نواز بهین، چارانه چارصد، مرگ پاییز، پایان پاییز، کمان و کژدم، آذرْ سرواد، آب و آذر، آذرِ آب‌ْآیین، کمانکشی کمان، چشم فسانه‌رنگ، چاه و ماه، زمان ناهمایون، گیسو افشانی ناهید، خواجگی و درویشی، بی‌خبری، نار کفته، آبان و آناهیتا، دختِ آبان دختِ رَز، هین! گزین، در بابل و ساری، در بند بهار، درازا و پنهانی زندگانی، زندگانی چیست؟، شهریور، مهرِ مینوچهر، کارِ مار، با مهر در مهر، از چاه به ماه، فریدون دگر، فریدون و دهاک، مهر در ترازو، همایون ماه افریدون، خوشه تاک، زروان و زمان، درخت بخت، آن مرد هزاره‌ای، هگمتانه، بادِ مرداد، در دل شیر، رهایی از چنگ و چنبر مرگ، مرداد مرگ‌آفرین، ماه در چاه، بام بغان: بیستون، داد مرداد، آتش آبگون، سرو در بستان، طاق بستان، تیرگانه، پایانِ جهان، شیر و گاو، در سوگ بهار، کام از گام، در جهانِ جهان، تاب آتشِ دل، کمر شورشگر، در سوگِ مهر، ماه فرّ و فرهنگ، گرانیگاه شیدایی، پیوسته گسسته، بدرود با فروردین، بهارِ فسونبار، بهار آمد بهار آمد،‌ سیزده بدر، نوذر و نازِ ماه، پند نوشین روان، گل در لاله، سال نود و هفت، فراخ‌ْ‌سینگی در تنگستان، فروردین و فرورْ دین، سه‌پندِ سپند، مرداد در اسفند، نگار و بهار، بهار در جان بیدار.

پس از اشعار مندرج در کتاب هم «فرهنگ واژه‌های دشوار»‌ درج شده است.

یکی از چارگانه‌های این‌کتاب با عنوان «منِ دشمن» را می‌خوانیم:

ای وای ازین منِ سراپا فنِ من؛

زین هوتنِ هومنِ سراپا منِ من!

«هان! دشمنِ من کیست؟» بگویم، زَرْوان!

«جز این منِ من، نیست کسی دشمنِ من.»

این‌کتاب با ۲۴۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۸ هزار تومان منتشر شده است.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY