زبان‌های برساخته، مرزبندی میان خود و دیگران
بازديد : iconدسته: گفت و گو

برای شروع می خواستم کمی دربارهی زبان هایی حرف بزنیم که برخی از اصناف به صورت خاص و ویژه از آن استفاده می کردند و در واقع زبان صنف خودشان را داشتند مثل زرگرها، مطربها و…

بعضی از صنف‌ها علاوه بر لوازم و اسباب ویژه کار خودشان زبان ویژه‌ای برای خود داشتند.


iconادامه مطلب

هم‌دندانی، با مدیوم زبان
بازديد : iconدسته: گفت و گو

دکتر کوروش صفوی از معدود زبانشناسان ایرانی است که جایگاه معتبری در عرصهی زبانشناسی جهانی دارد با  این حال بسیار فروتن است و مهربان و در اتاق کوچکش در دانشگاه علامه به قول خودش، معلمی می کند. برای گفتوگو دربارهی زبان های صنفی به دیدارش رفتم دکتر صفوی همیشه برای من «استاد» است، از سالها پیش که افتخار شاگردی اش را داشتم و تا همیشه، در ابتدای صحبت. گفت برای این سوژه باید بیشتر به سراغ جامعه شناس زبان بروی و… اما به هر حال چند ساعتی حرف زدیم واین حاصل آن گفت وگو است.


iconادامه مطلب

هم‌نشینی با مرگ، روایت یک تریلوژی
بازديد : iconدسته: گفت و گو

محمود حسینیزاد برندهی جایزهی بینالمللی گوته است و این یعنی یک مترجم ایرانی با استانداردهای بین المللی است و به همین دلیل هم بیشتر او را در کسوت مترجم میشناسند. اما حسینیزاد داستان هم مینویسد، و زیبا هم مینویسد. داستانهایی تأثیرگذار با تصویرهایی که در ذهن حک میشوند. سیاهی چسبناک شب – آسمان کیپ ابر و این برف کی آمده نامهای سهگانهی اوست در سه مجموعه داستان و کتاب جدیدش هم «سرش را روی فلز سرد گذاشت و مرد» نام دارد. به بهانهی انتشار همین کتاب، به گفت و گو با حسینیزاد نشستیم دربارهی داستانهایش و داستاننویسیاش.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY