متن کامل نود و دومین شماره ماهنامه آزما
بازديد : iconدسته: آرشیو

در این مطلب می‌توانید متن کامل نود و دومین شماره ماهنامه آزما را مشاهده و دریافت کنید.

با کلیک بر روی هر عنوان متن کامل را دریافت کنید. ماهنامه آزما در نود و دومین شماره خود به موضوعات مختلفی در حوزه هنر پرداخته است که در اینجا قسمتی از آن را مشاهده می‌کنید.

یک اثر افسونگرانه
سخنراني هانري لانگوا مدير سينما تك پاريس
هنگام نمايش فيلم سياوش در سينما تك فرانسه

… خوشوقتم كه امشب يك فيلم ايراني به شما معرفي كنم. به جاي كلمه ی ايران، ايراني، من دوست دارم بگويم، پارس، پارسي.
اين يك فيلم پارسي است. اين فيلم به عقيده ی من يك اثر واقعاً فوقالعاده است. البته نه براي آنها كه يك نوع سينماي مخصوص را دوست دارند، و بيشتر از همه به يك نوع سينماي مخصوص عادت كردهاند. اين فيلم بسيار فوقالعاده طوري است كه آدم احساس ميكند در سال ۱۹۶۳ يا ۱۹۶۰ ساخته نشده بلكه در ۵ يا ۶ هزار پيش، ريتم خودش را دارد كه ريتم دوراني است كه فيلم در آن ميگذرد. و اين بسيار شگفتانگيز است. از سوي ديگر اين يك نوع شرطبندي است.
براي آن كه ساختن فيلمي با چنين موضوعي بر پايه ی داستان شاهنامه فردوسي با چهار بازيگر و بدون پول واقعاً فوقالعاده است . ساختن فيلمي با صحنهآرايي بزرگ اما با چهار بازيگر و نداشتن وسيله واقعاً افسونگرانه است. نوع فيلمي كه سر به سنگ خوردن سازنده ی آن از پيش حتمي است.
با اين همه، اين كه يك سازنده ی موفق شود فيلمي با چهار بازيگر بسازد و اين احساس را به ما بدهد كه آدمهاي بسيار ميبينيم، سپاهيان بسيار ميبينيم و در تخت جمشيد چند قرن پيش هستيم واقعاً كار افسونگرانهاي است.
و من فكر ميكنم كه يگانه توجيه اين موضوع آن است كه در واقع سينما سخت مديون تاتر است.
سينما مديون تاتر است و براي كساني كه عادت به مكتب ناتوراليستي دارند اين فيلم يكهآور خواهد بود اما من فكر ميكنم اين فيلم را بسيار خواهيد پسنديد.
بايد بگويم كه من شخصاً به همه چيزهايي كه مربوط به بعد چهارم و از ميان بردن زمان است دلبستگي دارم و اين فيلم زمان را از ميان ميبرد و خيلي چيزها را دگرگون ميسازد. نه زندهيي در كار است و نه مردهاي.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY